Hospodářství ELTO, ČEZ, a.s., Mělník, Česko

Hospodářství ELTO, ČEZ, a.s., Mělník, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost posuzovala stávající hospodářství ELTO pro účely použití pro zásobování palivem nového hořáku. Posouzení bylo zaměřeno zejména na hydraulické poměry rozvodné trasy, regulaci čerpadel a regulaci tlaku.

Činnosti BFS Industry:

  • Hydraulický přepočet potrubních tras
  • Posouzení stávájících čerpadel a regulačních prvků

Lokalita: Mělník, Česko