Reference

Aktuální projekty


Vysokotlaký plynovod Continental Barum, Otrokovice, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zastupuje pozici technického konzultanta a projektanta pro společnost Continental Barum s.r.o. na projektu zajištění připojení výrobního závodu k distribuční soustavě plynu. Vypracoval...

Klíčové reference


Biomasová teplárna Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., zajišťovala výstavbu biomasové teplárny v roli generálního dodavatele. Na výstavbu navázala naše společnost v roli owner's engineera a v současné době zaji...

Biomasová elektrárna, ENERGY CENTER Pulau Bulan, Indonésie
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zajišťovala vypracování projektové dokumentace pro dokončení rozestavěné elektrárny spalující rychle rostoucí tropické traviny. Na vypracování dokumentace navázala podpora investora př...

Biomasová teplárna Benkovac, Chorvatsko
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zajišťovala site management při stavbě biomasové teplárny v Benkovaci v Chorvatsku. Činnost BFS Industry: Koordinace stavebně-montážních činností na stavbě Operativní řízení Příp...

Elektrokotel, Alpiq Generation, Kladno, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost zajišťovala výstavbu elektrodového kotle pro poskytování podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy - ČEPS v roli owner's engineera. Provoz elektrokotle probíhá v plně auto...

Akumulátor tepla, Riga CHP-2 plant, Lotyšsko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala předběžný návrh  pro akumulátor tepla v teplárně, Riga CHP-2 plant, v Lotyšsku. Teplárna se skládá ze dvou paroplynových oběhů a pěti horkovodních kotlů a dodává teplo do s...

ELEKTROKOTEL, MVM ÉSZAK-BUDAI POWER PLANT, BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost koordinovala návrhy, projektování a výstavbu elektrokotle pro společnost MVM v elektrárně v Budapešti, Maďarsko. Tento elektrokotel poskytuje podpůrné služby pro provozovatele přenosov...

AKUMULÁTOR TEPLA PRO ELEKTROKOTEL, ALPIQ KLADNO, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost navrhla akumulátor tepla pro elektrokotel, který postavila v roce 2016. Následně naše společnost zajistila a koordinovala celý obchodní zajištění a stavbu akumulátoru. Tepelný akumulát...

Parní elektrokotel 30 MW, Elektrárny Poříčí, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost zajišťovala projektovou dokumentaci v úrovni dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve všech relevantních profesích (strojní, stavební, VZT, elektro VN, NN a MaR). Následně jsme v reži...

Elektrokotel, UCED Bio, Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost byla v roli generálního dodavatele stavby elektrokotle o výkonu 25 MW pro poskytování podpůrných služeb v areálu UCED Bio Kutná Hora. Zajišťovala obchodní zajištění kompletní realizace...

Ostatní reference


Reference 2023
Zdroj páry pro průmyslovou výrobu, Continental Barum, Otrokovice, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zastupuje pozici technického konzultanta a projektanta pro společnost Continental Barum s.r.o. na projektu zajištění vlastního zdroje páry pro výrobní areál v Otrokovicích. Činnost jsm...

Záložní výtopenské kotle LTO, ČEZ, Poříčí, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost zajišťovala projektovou dokumentaci záložní kotelny se dvěma parními kotli, každý o výkonu 25 tp/h. Dále naše společnost rovněž zajišťovala kompletní dodávku elektro a MaR. Činnosti B...

Elektrokotel, Mostek Energo, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost zajišťovala projektovou dokumentaci v úrovni dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve všech relevantních profesích (strojní, stavební, elektro VN, NN a MaR). Následně v režimu owner's...

Reference 2022
Parní elektrodové kotle s horkovodní akumulací, ČEZ, Mělník, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zajišťovala projektovou dokumentaci v úrovni dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve všech relevantních profesích (strojní, stavební, elektro VN, elektro NN a MaR) pro parní elektrod...

Repase vysokonapěťového elektrodového horkovodního kotle, MZV, Praha, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost společně se společností Auxilien, a.s. zajišťovala repasi a generální opravu dvou horkovodních elektrodových kotlů v Černínském paláci, sídla Ministerstva zahraničních věcí České repub...

Elektrokotel, UCED Bio, Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost byla v roli generálního dodavatele stavby elektrokotle o výkonu 25 MW pro poskytování podpůrných služeb v areálu UCED Bio Kutná Hora. Zajišťovala obchodní zajištění kompletní realizace...

Rekonstrukce doprav paliva před kotlem K2, Energo Příbram, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost koordinovala rekonstrukci doprav paliva (biomasy) do kotle v rozsahu od provozního zásobníku po svodky kotle K2. Zajištění montáže technologie v rámci odstávky bylo vzhledem k nedostat...

Zvýšení výkonu elektrokotle, Auxilien, Příbram, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost realizovala projekt zvýšení výkonu u elektrokotle z původních 12 na 18 MW. Úprava zahrnovala vyměnění čerpadel, úpravu tepelného výměníku a úpravy na straně VN - nahrazení oddělovacího...

Terminál pro poskytování služeb výkonové rovnováhy, Energo Příbram, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost realizovala komplexní dodávku nového terminálu služeb výkonové rovnováhy. Důležitou součástí projektu byla koordinace s provozovatelem teplárny Příbram a provozovatelem distribuční sou...

Reference 2021
Rekonstrukce doprav paliva před kotlem K3, Energo Příbram, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinovala rekonstrukci doprav paliva (biomasy) do kotle v rozsahu od provozního zásobníku po svodky kotle K3. Činnosti BFS Industry: Projektování Dodávka Montáž ...

Studie proveditelnosti: Elektrokotel 5 MW, EB-Csoport Kft., Maďarsko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala studii proveditelnosti implementace elektrokotle do teplárny na severu Maďarska.   V rámci studie jsme posoudili: připojení elektro NN a VN připojení na stávající roz...

Zvýšení výkonu elektrodového kotle, Auxilien, a.s., Příbram, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost realizuje zvyšování výkonu zařízení pro poskytování podpůrných služeb z původních 12 MW na 18 MW. Zvyšování výkonu vyžaduje úpravy výmeníkové stanice, rozvodů vody, vysokého napětí a i...

Realizační dokumentace rekonstrukce parovodu, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala realizační dokumentaci pro rekonstrukci nadzemního parovodu. Nový parovod je navržen v trase stávajícího parovodu, kterého provoz je z důvodu klesající potřeby tepelné ener...

Dokumentace pro výběr zhotovitele generální opravy spalovny odpadů, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala dokumentaci souborného řešení stavby pro účely přípravy Oznámení záměru podle Zákona č. 100/2001 Sb., dále registraci pro získání dotační podpory a dokumentaci pro výběr zh...

Pasportizace soustavy CZT města Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost provádí vyhodnocení současného technického stavu a identifikaci zvýšených tepelných ztrát soustavy zásobování teplem včetně výpočtu těchto ztrát. Provádíme návrh opatření pro snížení z...

Externí vytápění napájecí nádrže, Čáslav, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost vypracovala dokumentaci a provedla dodávku, instalaci a uvedění do provozu technologie pro externí topení napájecí nádrže v biomasové teplárně. Činnosti BFS Industry: Vypracování p...

Studie implementace parního elektrokotle o výkonu 20 MW do teplárny, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Cílem studie proveditelnosti bylo technické zhodnocení možností instalace parního elektrodového kotle do provozu elektrárny. Parní elektrodový kotel bude využit pro poskytování služeb výkonové rovnová...

Dokumentace biomasové teplárny ve stupni Basic Design, Chorvatsko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala dokumentaci souborného řešení pro realizaci biomasové teplárny v Chorvatsku. Lokalita: Chorvatsko Technické parametry: Maximální elektrický svorkový výkon: 5,5 MWel ...

Reference 2020
Výměna části přehříváku parního kotle, Čáslav, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala poptávkovou dokumentaci pro částečnou výměnu přehříváku parního biomasového kotle. Činnosti BFS Industry: Zaměření situace a vytvoření 3D modelu části kotelny Sestaven...

Systém doprav paliva EC Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinovala projektování a realizaci rekonstrukce doprav paliva pro biomasové kotle v teplárně v Kutné Hoře. Nové dopravy paliva umožňují vyšší tepelný výkon horkovodních kotlů. Činn...

Rekonstrukce řícicího systému výtopny, EC Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
      
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost navrhla a realizovala komplexní rekonstrukci řídicího systomu výtopny, včetně automatizovaného skladu paliva. Činnosti BFS Industry: Návrh koncepce rekonstrukce Programování PLC ...

Parní elektrokotel 30 MW, Elektrárny Poříčí, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost zajišťovala projektovou dokumentaci v úrovni dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve všech relevantních profesích (strojní, stavební, VZT, elektro VN, NN a MaR). Následně jsme v reži...

Revize a oprava turbogenerátoru, MOSTEK energo s.r.o., Mostek, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost koordinovala revizi a opravu parního turbogenerátoru a obslužného zařízení. Servis každého zařízení byl obchodně zajištěn přímo u specializované společnosti, případně přímo u výrobce d...

Záložní zdroj tepla na LTO - 2. etapa, ČEZ, a.s., Poříčí, Hodonín, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zpracovala dokumentaci pro připojení dvou mobilních havarijních zdrojů v Elektrárnách Poříčí na stávající rozvod CSZT (centrální systém zásobování teplem) v případě havárie stávajících...

Úpravy systému mazacího oleje turbíny, MOSTEK energo s.r.o., Mostek, Česko
TDI Projektování a studie
      
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost navrhla úpravy a úpravy systému mazacího oleje turbíny po jeho kontaminaci mechanickými nečistotami. Činnosti BFS Industry: Návrh úprav systému mazacího oleje Realizace úprav L...

Hospodářství ELTO, ČEZ, a.s., Mělník, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost posuzovala stávající hospodářství ELTO pro účely použití pro zásobování palivem nového hořáku. Posouzení bylo zaměřeno zejména na hydraulické poměry rozvodné trasy, regulaci čerpadel a...

Záložní zdroj tepla na LTO - 1. etapa, ČEZ, a.s., Hodonín, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zpracovala realizační dokumentaci pro připojení mobilního havarijního zdroje v Elektrárně Hodonín na stávající rozvod CSZT (centrální systém zásobování teplem) v případě havárie fluidn...

Rekonstrukce výměníku spaliny-vzduch, MOSTEK energo, s.r.o., Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost koordinovala výměnu výměníku spaliny-vzduch který je součástí biomasového kotle. Z důvodu prostorových omezení jsme navrhli výměnu výměníku po částech v předvyrobených buňkách. Činnos...

Rekonstrukce chladicího okruhu tavné vany, Rotaflex Dubí, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zpracovala realizační dokumentaci pro rekonstrukci chladicího okruhu tavné vany a přidruženého zařízení. Činnosti BFS Industry: Vypracování koncepčního návrhu a PFD Příprava reali...

Reference 2019
ELEKTROKOTEL, ALPIQ CSEPEL, BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinuje návrh, projektování a výstavbu elektrokotle pro společnost Alpiq v elektrárně v Budapešti, Maďarsko. Tento elektrokotel bude poskytovat podpůrné služby pro provozovatele pře...

TEPLÁRNA BENKOVAC, CHORVATSKO
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
    ✓ 

Naše společnost podporuje provozovatele a majitele biomasové teplárny v Benkovci, Chorvatsko. Naše role spočívá v návrhu provozních a servisních procesů a jejich implementace, identifikaci vad a nedod...

REKONSTRUKCE DOPRAV PALIVA, Teplárna KUTNÁ HORA, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinuje rekonstrukci doprav paliva v biomasové teplárně v Kutné Hoře. Dopravy paliva sestávají ze dvou paralelních řetězových dopravníků. Hlavním cílem rekonstrukce je zvýšení spole...

Reference 2018
ELEKTROKOTEL, MVM ÉSZAK-BUDAI POWER PLANT, BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost koordinovala návrhy, projektování a výstavbu elektrokotle pro společnost MVM v elektrárně v Budapešti, Maďarsko. Tento elektrokotel poskytuje podpůrné služby pro provozovatele přenosov...

NÁHRADNÍ DÍLY PRO PARNÍ TURBÍNU, Teplárna KUTNÁ HORA, ČESKO
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost specifikovala potřebný rozsah náhradních dílů pro parní turbínu v biomasové teplárne v Kutné Hoře. V rozsahu prací měla naše společnost obchodní zajištění a vedení jednání s dodavateli...

MÍCHACÍ CENTRUM ŠKVÁRY A POPÍLKU, Teplárna DOMORADICE, ČESKO
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost připravila předběžnou dokumentaci a vypracovala studii proveditelnosti pro rekonstrukci manipulačního systému škváry a popílku pro teplárnu v Domoradicích. Činnosti BFS Industry: A...

VODNÍ ELEKTRÁRNA KAMÝK NA VLTAVOU, ČESKO
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost řídila individuální testy zařízení vysokého a nízkého napětí na repasovaném hydrogenerátoru v elektrárně Kamýk nad Vltavou. Naše společnost také koordinovala revizi dokumentace skutečn...

PŘÍPOJKA VODY A ODPADU, Teplárna KUTNÁ HORA, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinovala navrh, obchodní zajištění a stavbu přípojky vody a odpadu v teplárně v Kutné Hoře. Projektový management zahrnoval i jednání s různými majiteli pozemků a příslušnými s dot...

NÍZKOTEPLOTNÍ SUŠÁRNA DŘEVNÍ ŠTĚPKY, BENKOVAC, CHORVATSKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala koncepční návrh a dokumentaci v stupni Basic Design na nízkoteplotní sušárnu dřevní štěpky u biomasové teplárny v Benkovci. Následně jsme koordinovali přípravu realizační d...

OPTIMALIZACE SPOTŘEBY VODY V BIOMASOVÉ TEPLÁRNĚ KUTNÁ HORA, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinovala návrh, obchodní zajištění a také proces výstavby systému na úsporu spotřeby vody v teplárně v Kutné Hoře. Naše společnost také pro tento projekt navrhla a programovala řid...

IMPLEMENTACE TECHNOLOGIE NA KONDENZACI SPALIN, ELEKTRÁRNa POŘÍČÍ, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala studii proveditelnosti pro implementaci dodatečné technologie na kondenzaci spalin pro existující biomasovou elektrárnu. Cílem studie bylo ověřit možnost zvýšení využití te...

TECHNICKÁ SPECIFIKACE, ELEKTRÁRNa POŘÍČÍ, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost připravila studii pro implementaci elektrokotle o výkonu 30 MW. Ve studii byly uvažovány různé varianty kotlů - horkovodní, parní. Elektrokotel je určen k poskytování podpůrných služeb...

GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROSTATICKÉHO ODLUČOVAČE, ELEKTRÁRNA ČÁSLAV, ČESKO
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost koordinovala generální opravu elektrostatického odlučovače (ESP), který zabezpečuje čištění spalin při spalování dřevní štěpky v elektrárně v Čáslavi. Naše role v projektu byla owner's...

DOPRAVNÍK ŠKVÁRY A POPÍLKU, Teplárna KUTNÁ HORA, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost navrhla a instalovala reverzační šnekový dopravník pro redistribuci škváry mezi kontejnery v teplárně v Kutné Hoře. Činnosti BFS Industry: Návrh projektové dokumentace Dodávka a i...

AKUMULÁTOR TEPLA, RIGA CHP-2 PLANT, LOTYŠSKO
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Po úspěšném vypracování předběžného návrhu naše společnost rovněž vypracovala technickou specifikaci pro účely vyhlášení veřejné zakázky na generáního dodavatele na celý systém akumulace tepla. Celý s...

AKUMULÁTOR TEPLA PRO ELEKTROKOTEL, ALPIQ KLADNO, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost navrhla akumulátor tepla pro elektrokotel, který postavila v roce 2016. Následně naše společnost zajistila a koordinovala celý obchodní zajištění a stavbu akumulátoru. Tepelný akumulát...

ODPLYNĚNÍ DÁLKOVÉHO VYTÁPĚNÍ, Teplárna KUTNÁ HORA, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinovala návrh, obchodní zajištění a montáž systému odplynění soustavy dálkového vytápění v teplárně v Kutné Hoře. Odplynění vody v soustavě bude zmírňovat korozní procesy. Činnos...

Biomasová teplárna Benkovac, Chorvatsko
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zajišťovala site management při stavbě biomasové teplárny v Benkovaci v Chorvatsku. Činnost BFS Industry: Koordinace stavebně-montážních činností na stavbě Operativní řízení Příp...

NAPÁJECÍ ČERPADLO, Teplárna JINDŘICHŮV HRADEC, ČESKO
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost navrhla napájecí čerpadlo do biomasové teplárny a následně asistovala při montážních pracích a uvádění do provozu. Naše společnost navrhla potrubní trasy a také provedla jejich pevnost...

Akumulátor tepla, Riga CHP-2 plant, Lotyšsko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala předběžný návrh  pro akumulátor tepla v teplárně, Riga CHP-2 plant, v Lotyšsku. Teplárna se skládá ze dvou paroplynových oběhů a pěti horkovodních kotlů a dodává teplo do s...

Reference 2017
REKONSTRUKCE HORKOVODU, ŽATEC, ČESKO
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost poskytla technické poradenské služby pro investora rekonstrukce horkovodu. Dozorovali jsme samotnou stavbu, uvádění do provozu a také jsme asistovali investorovi při obchodním zajištěn...

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA, Patium Zbraslav, PraHA, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinovala projektování a povolovací proces plynové kogenerační jednotky a následně i její stavbu. Kogenerační jednotka dodává teplo a elektřinu pro administrativní budovu s resta...

SPALOVNA NEBEZPEČNÉHO ODPADU, KOLÍN, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
    ✓ 

Naše společnost posuzovala stávající technologii a vypracovala studii proveditelnosti na generální opravu spalovny. Závěry ve studii proveditelnosti jsou podloženy jednáními s potencionálními dodavate...

zplyňovací kogenerační zdroj BOR Biotechnology, Kozomín, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost zajišťovala konzervaci a dokumentování současného stavu zplyňovací jednotky. Činnost BFS Industry: Návrh rozsahu a technologického postupu konzervace technologie zplyňovací teplárn...

KONDENZAČNÍ EKONOMIZÉR, Teplárna ŽATEC, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zpracovala návrh koncepčního designu a studii proveditelnosti na integraci kondenzačního ekonomizéru do biomasové teplárny v Žatci. Činnosti BFS Industry: Optimalizace parametrů ek...

SYSTÉM DOPRAV PALIVA, Výtopna KUTNÁ HORA, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinovala projektování a realizaci rekonstrukce doprav paliva pro biomasové kotle v teplárně v Kutné Hoře. Nové dopravy paliva umožňují vyšší tepelný výkon horkovodních kotlů.  Čin...

generální oprava, Energetické centrum Jindřichův Hradec, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
    ✓ 

Naše společnost zajišťovala koordinaci generální opravy teplárny spalující balíkovou slámu v roli Owner’s Engineer pro majitele a provozovatele teplárny - Skupinu ČEZ. Činnost BFS Industry: Plánov...

BIOMASOVý KOTeL A JEHO MODIFIKACe, Teplárna ŽATEC, ČESKO
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
    ✓ 

Naše společnost posuzovala provoz existujícího biomasového kotle a identifikovala různé vady. Některé zjištěné záležitosti mohly být vyřešeny menšími úpravami v nastavení stávající technologie. Řešení...

Elektrokotel, Elektrárna Tušimice, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost zajišťovala výstavbu elektrodového kotle v roli dodavatele strojní a stavební části. Elektrokotel je využíván jako záložní zdroj tepelné energie při odstávkách elektrárny. Provoz elekt...

AKUMULÁTOR TEPLA, ELEKTRÁRNA MĚLNÍK, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala koncepční design a studii proveditelnosti na integrování akumulátoru tepla do teplárny Mělník. Tato teplárna poskytuje teplo do centrálního systému vytápění pro hlavní měst...

Reference 2016
Turbonapáječka pro teplárnu Kutná Hora, ČeskO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost koordinovala proces navrhu a stavbu turbonapáječky. Nově navržená zařízení byla integrována do existujícího technologického celku. Uvádění do provozu nové turbonapáječky bylo provedeno...

SKLENÍKY , KUTNÁ HORA, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypraracovala koncepční desing a studii proveditelnosti a navrhla energetický posudek pro skleníky, ve kterých rostou rajčata. Naše společnost rovněž zajistila veškerá vyjádření dotčen...

Elektrokotel, Alpiq Generation, Kladno, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost zajišťovala výstavbu elektrodového kotle pro poskytování podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy - ČEPS v roli owner's engineera. Provoz elektrokotle probíhá v plně auto...

SKLENÍKY, ČÁSLAV, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypraracovala koncepční desing a studii proveditelnosti a navrhla energetický posudek pro skleníky, ve kterých se pěstují rajčata. Činnosti BFS Industry: Optimalizace tepelného zdr...

DOCHLAZOVAČ SPALIN, Teplárna JINDŘICHŮV HRADEC, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinovala navrh, povolovací proces a výstavbu nového dochlazovače spalin v teplárně v Jindřichově Hradci. Dochlazovač byl integrován do stávající technologie teplárny. Díky dochlazo...

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY CHLAZENÍ, Teplárna ŽATEC, ČESKO
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost koordinovala proces návrhu, povolování a také samotnou přestavbu uzavřeného chladícího okruhu v teplárně v Žatci, což mělo za výsledek rozšíření jeho výkonu a také vyšší produkci elekt...

ZÁLOŽNÍ systém dopravy paliva, Teplárna Kutná Hora, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinovala návrh a výstavbu záložního sytému doprav paliva v teplárně v Kutné Hoře. Současné kotle jsou koncipovány pouze na spalování slámy. Záložní systém doprav paliva by umožňuje...

AKUMULÁTOR TEPLA, Teplárna KLADNO, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost navrhla koncepční design a vypracovala studii proveditelnosti na umístění akumulátoru tepla v teplárně ve městě Kladno. Tato teplárna dodává teplo do systému dálkového vytápění města K...

PARNÍ KOTEL, Lihovar BIOFERM, Kolín, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala koncepční design a studii proveditelnosti na alternativní způsob výroby tepla. Současný zdroj procesní páry byla soustava dálkového vytápění. Alternativními zdroji byly uva...

PARNÍ KOTEL, Teplárna PŘÍBRAM, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala koncepční design a studii proveditelnosti alternativního zdroje tepla pro období mimo topnou sezónu. Jako potencionální řešení situace byly uvažovány kotle spalující zemní ...

POSOUZENÍ SPOTŘEBY PALIVA, ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S., ŽATEC, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost analyzovala spotřebu biomasy v teplárně v Žatci. Analýza byla použita k posouzení účinnosti teplárny a ke splnění veškerých relevantích legislativních závazků. Činnosti BFS Industry: ...

PARNÍ TURBONAPÁJEČKA, ELEKTRÁRNA NA DŘEVNÍ BIOMASU, ČÁSLAV, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala koncepční design a studii proveditelnosti na různé koncepty parní turbonapáječky pro teplárnu v Čáslavi.  Činnosti BFS Industry: Optimalizace způsobu napojení turbonapá...

PARNÍ KOTLE NA PLYN A TOPNÉ OLEJE, DUKAN, IRÁK
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost připravila projekt uvádění do provozu dvou parních kotlů ve městě Dukan, Írák. V rámci projektu bylo řešeno chemické čištění kotlů, jejich zkoušky a také vypracování dokumentace pro uv...

ANALÝZA VLASTNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY, Teplárna ŽATEC, ČESKO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost analyzovala vlastní spotřebu elektrické energie v teplárně v Žatci. Cílem posouzení bylo navrhnout modifikace stávající technologie, které by mohly zvýšit ziskovost teplárny. Činnosti...

Reference 2015
NOUZOVÝ ZDROJ elektrickÉ energiE, Teplárna Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinoval návrh, povolování a montáž záložního dieselgenerátoru do prostoru bývalé čerpací stanice v energetickém centru v Kutné Hoře. Záložní zdroj umožňuje provoz výtopny během výp...

Letní parní kotel na biomasu, Teplárna Dvůr Králové, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala koncepční návrh, zpracovala návrh energetického posudku a studii proveditelnosti efektivního řešení produkce tepla během letních měsíců v teplárně ve Dvoře Králové. Naše sp...

pomocný chladicí okruh, Teplárna Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost zajišťovala návrh, povolení a výstavbu uzavřeného chladícího okruhu pro chlazení pomocných systémů teplárenského bloku v Kutné Hoře. Chladící okruh byl integrován do stávající technolo...

Elektrokotel, TEPLÁRNa BRNO, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala dokumentaci ve stupni basic design a studii proveditelnosti elektrokotle, který byl začleněn do existující teplárny v Brně. Elektrokotel poskytuje podpůrné služby pro provo...

Akumulátor tepla, Teplárna Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost vypracovala koncepční návrh a studii proveditelnosti pro akumulátor tepla. Energetické centrum Kutná Hora se skládá z teplárny a tří horkovodních kotlů. Dodává teplo do systému central...

Rekonstrukce plynové kotelny, Patium Zbraslav, Praha, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinovala návrh, povolovací proces a rekonstrukci plynové kotelny v Praze. V rámci rekonstrukce byly vyměněny tři plynové kotle. Tyto kotle poskytují teplo administrativní budově, v...

Biomasová elektrárna, ENERGY CENTER Pulau Bulan, Indonésie
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zajišťovala vypracování projektové dokumentace pro dokončení rozestavěné elektrárny spalující rychle rostoucí tropické traviny. Na vypracování dokumentace navázala podpora investora př...

Výměníková stanice,Teplárna Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost koordinovala proces navrhu a následné výstavby výměníkové stanice v průmyslovém areálu v Kutné Hoře. Výměníková stanice je hlavním zdrojem tepla pro společnost působící v těžkém průmys...

Reference 2014
Biomasová výtopna, Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., zajišťovala výstavbu biomasové výtopny v roli generálního dodavatele. Na výstavbu navázala naše společnost v roli owner's engineera a zajišťuje podporu pro...

horkovodní přípojkA, Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., zajišťovala generální dodávku horkovodní přípojky z nového tepelného zdroje do stávající výměníkové stanice pro část města Kutná Hora. Činnosti BFS Energo...

Výměníková stanice KH TEBIS, Kutná Hora, ČeskO
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., koordinovala projektování, povolovací proces a výstavbu vyměníkové stanice. Výměníková stanice je hlavním zdrojem tepla pro místní soustavu dálkové vytápěn...

Reference Před rokem 2013
Biomasová teplárna Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., zajišťovala výstavbu biomasové teplárny v roli generálního dodavatele. Na výstavbu navázala naše společnost v roli owner's engineera a v současné době zaji...

Úpravna demineralizované vody pro teplárnu Jindřichův Hradec, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., zajišťovala rekonstrukci úpravny demineralizované vody v podobě demineralizační linky pro stávající parní kotel. Práce spočívaly v demontáži původní demine...

Akumulátor tepla, Teplárna Jindřichův Hradec, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., zajišťovala výstavbu nové akumulační nádoby. Nová akumulační nádoba zajistí rovnoměrnější provoz tepelného zdroje z hlediska jeho výkonu a zajistí pokrytí ...

Biomasová teplárna Jindřichův Hradec, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše sesterská společnost, BFS Energo, a.s., zajišťovala výstavbu biomasové teplárny v roli owner's engineera a následně po krachu původního generálního dodavatele ho zastoupila a stavbu dokončila v t...

Elektrokotel, Teplárna Příbram, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost zajišťovala výstavbu elektrodového kotle pro poskytování podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy - ČEPS v roli owner's engineera. Provoz elektrokotle probíhá v plně auto...

TEPLÁRNA LOUČOVICE, ČESKO
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓   ✓ 

Naše společnost podporuje provozovatele a majitele biomasové teplárny v Loučovicích. Naše role spočívá v návrhu provozních a servisních procesů a jejich implementace. Také navrhujeme technické opatřen...

Výměník pro dochlazení spalin z biomasového kotle, EC Kutná Hora, Česko
TDI Projektování a studie
     ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
 ✓    

Naše společnost zajistila projektování, dodávku, instalaci a uvedení do provozu spalinového výměníku (dochlazovače) za biomasový kotel v teplárně EC Kutná Hora. Teplo ze spalin je použito pro ohřev vo...

Rekonstrukce výtopny, RSJ a.s., Bilopillja, Ukrajina
TDI Projektování a studie
 ✓    ✓ 
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost zajišťuje služby TDI při rekonstrukci uhelné výtopny. Novým palivem použitým na výrobu tepla bude dřevní štěpka. Činnosti BFS Industry: Technický dozor investora “Brownfield” pr...

Generální oprava parní turbíny, LESS & ENERGY s.r.o., Čáslav, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost koordinuje generální opravu parní turbíny v biomasové teplárně. Činnosti BFS Industry: Technický dozor investora Koordinace dodavatelů jednotlivých částí Lokalita: Čáslav, Česk...

Nízkoteplotní sušárna dřevních pilin a papírenské stěpky, Mostek, Česko
TDI Projektování a studie
 ✓     
Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce
     

Naše společnost poskytuje služby TDI (technický dozor investora) při obchodním zajišťování a výrobě nízkoteplotní sušárny pro dřevní piliny a papírenskou štěpku. Sušárna bude součástí peletizační link...