Zpráva pro žádost o udělení výjimky z emisních limitů, United Energy, a.s., Most, Česko

Zpráva pro žádost o udělení výjimky z emisních limitů, United Energy, a.s., Most, Česko
TDI Projektování a studie Realizace a dodávky technologie Diagnostika a predikce

Naše společnost vypracovala technicko-ekonomickou zprávu pro žádost o udělení výjimky z emisních limitů.

Lokalita: Most, Česko

Technické parametry:

  • Stávající instalovaný výkon kotle při spalování uhlí: 110,8 MW
  • Výkon kotle po přestavbě na biomasu: 81,26 MW
  • Parní výkon kotle po přestavbě: 110 t/hod