Studie připojitelnosti nových oblastí v Kutné Hoře ke stávající horkovosní síti

Studie připojitelnosti nových oblastí v Kutné Hoře ke stávající horkovosní síti
Owner's Engineer Design and Studies Installation and Supply Diagnostics